§1 Præambel og omfang

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle forretningsforhold mellem kunden og serverrabatten

(2) Den version af disse generelle vilkår og betingelser, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er afgørende. .

De generelle vilkår og betingelser kan til enhver tid ses frit på internettet under URL'en http://serverdiscounter.com/agb/ og er tilgængelige til udskrivning eller download.

(3) Kunder i betydningen af ​​disse generelle vilkår og betingelser kan være både forbrugere og iværksættere.

(4) En forbruger i henhold til GTC er, i overensstemmelse med § 13 BGB, enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med Serverdiscounter med et formål, der hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige professionelle aktivitet.

(5) Iværksætter i henhold til GTC er i henhold til § 14 BGB en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der ved indgåelse af en juridisk transaktion med Serverdiscounter handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller selvstændige erhvervsdrivende. faglig aktivitet. Et inkorporeret partnerskab er et partnerskab, der er udstyret med kapacitet til at erhverve rettigheder og pådrage sig forpligtelser. En kunde, der repræsenterer en offentlig særfond, betragtes også i denne forstand som iværksætter.

§2 Kontraktens genstand og kontraktens indgåelse

(1) Serverdiscounter leverer webhostingtjenester som en fuldserviceudbyder. Serverrabatternes specifikke serviceomfang fremgår af den respektive servicebeskrivelse på serverdiskonteringsvirksomhedens hjemmeside.

(2) De på hjemmesiden indeholdte servicebeskrivelser udgør ikke bindende tilbud på kontraktindgåelse.

Kunden kan derimod afgive et bindende tilbud om indgåelse af en hostingkontrakt ved at vælge den specifikke servicepakke ved at bruge online-bestillingsformularen fra serverrabatten. Ved bestilling via onlinebestillingsformularen kan kunden først vælge den ønskede servicepakke og om nødvendigt vælge tillægsydelser.

Efter at de ønskede ydelser er valgt, klikker kunden derefter på knappen "Køb" efter at have indtastet de kontraktligt relevante data og valgt den ønskede betalingsmetode for at afgive en bindende ordre. Som en del af online bestillingsformularen skal kunden bekræfte disse vilkår og betingelser. Efter at have klikket på knappen "Køb", kan indtastningsfejlene ikke længere rettes.

Serverdiscounter kan acceptere kundens kontrakttilbud ved hjælp af en skriftlig eller elektronisk overført ordrebekræftelse eller ved at levere tjenesterne.

Kontrakten indgås derfor ved, at kunden afgiver et tilbud og accepterer dette tilbud af serverrabattøren.

(3) Inden den bindende afgivelse af ordren kan kunden til enhver tid rette sine indtastninger ved at bruge de sædvanlige mus- og tastaturinput samt ved at bruge frem- og tilbageknapperne i browseren.

(4) Serverdiscounter er berettiget til efterfølgende at ændre indholdet af denne kontrakt med kundens samtykke, forudsat at ændringen er rimelig for kunden under hensyntagen til Serverdiscounters interesser. Samtykket til kontraktændringen anses for givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod ændringen inden fire uger efter modtagelsen af ​​meddelelsen om ændringen. Meddelelsen om ændring vil blive sendt til den e-mailadresse, som kunden har angivet ved aftalens indgåelse eller pr. post. Serverrabatteren forpligter sig til at informere kunden om konsekvenserne af manglende indsigelse med ændringsmeddelelsen. Sker ændringerne til skade for kunden, kan kunden opsige kontraktforholdet uden varsel inden for en måned efter modtagelsen af ​​ændringsmeddelelsen.
§3 Fortrydelsesret for forbrugere efter § 1 stk. 4

Tilbagetrækning

Du har ret til at trække inden fjorten dage uden at give en grund denne kontrakt.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten blev indgået.

For at udøve din ret til tilbagekaldelse skal du kontakte os

Metaliance ISP Systems ek
Friedrichstrasse 123
10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30513008190

Fax:+49 (0)30513008199

E-mail: info(at)serverdiscounter.com

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt via post, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig med det samme og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt.
§4 Særlige bestemmelser for ibrugtagning og registrering af domæner

(1) Hvis kunden også har bestilt registreringen af ​​domæner hos serverrabatten, bliver de kontraktmæssige betingelser for det respektive register også en del af kontrakten. Ved idriftsættelse af topdomæner gælder også de tilsvarende allokeringsbetingelser for de respektive topdomæner. Ved idriftsættelse af .de-domæner gælder domænebetingelserne for Denic eG. De respektive tildelingsbetingelser kan ses hos de tildelte myndigheder og organisationer. Som en del af provisionen for registrering af domæner skylder serverrabatten kun ansøgningen om domænet til den udstedende organisation eller registreringskontoret. Serverdiscounteren fungerer kun som mellemmand inden for rammerne af tildelingen af ​​domæner. Serverdiscounter har især ingen som helst indflydelse på tildelingen af ​​domæner, hvorfor Serverdiscounter ikke kan påtage sig noget ansvar for, at det ønskede domæne kan tildeles kunden af ​​registret eller er fri for tredjemands rettigheder.

(2) Serverrabatteren registrerer sig i kundens navn og på vegne af kunden. Kunden angives som domæneejer og admin c for det respektive domæne.

Stk. 3. Hvis registret forhøjer priserne for udbud af domæner, er Serverdiscounter berettiget til at regulere priserne fra ikrafttrædelsesdatoen for stigningen fra registret. Serverrabatteren forpligter sig til straks at informere kunden om tidspunktet og omfanget af prisstigningen. Efter at prisstigningen har fundet sted, har kunden en særlig opsigelsesret i en periode på 2 uger til udgangen af ​​den respektive måned.

(4) Ved bestilling af en domæneregistrering garanterer kunden, at det anmodede domæne ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke overtræder gældende lovgivning. Kunden fritager serverrabatteren for alle krav fra tredjeparter, som gøres gældende mod serverrabatteren på grund af en påstået lovovertrædelse på grund af domænet.

(5) I tilfælde af beslaglæggelse eller andet tab af domænet forpligter kunden sig til straks at informere serverrabatten.

(6) I forbindelse med overførsel af domænet til en anden udbyder, sletning eller ændring af domænet, accepterer kunden at samarbejde i det nødvendige omfang, især straks at indsende de krævede hensigtserklæringer til registret.

(7) Som en del af registreringen skal kunden give alle nødvendige oplysninger straks og sandfærdigt. Eventuelle omkostninger som følge af urigtige eller unøjagtige oplysninger afgivet af kunden skal kunden selv afholde. Kunden skal i dette tilfælde også refundere serverrabatten for de udgifter, der er afholdt i forbindelse med registreringen.

(8) Hvis en tredjepart på troværdig vis påberåber sig rettigheder til domænenavne, kan Serverdiscounter blokere kundens indhold indtil retsafklaring. Kunden accepterer hermed.

(9) Hvis kunden opsiger kontrakten inden udløbet af RegPhase (registrering), skal kunden refundere registreringsomkostningerne i et år i henhold til gældende prisliste.

(10) Serverdiscounter er ikke forpligtet til at kontrollere indholdet af vores kunder for mulige lovovertrædelser.

§5 Priser og betaling

(1) Alle priser er i euro inklusive den lovpligtige moms i Forbundsrepublikken Tyskland.

2. Lovbestemmelserne om følgerne af betalingsmisligholdelse finder anvendelse.

(3) Serverdiscounter forbeholder sig retten til at ændre gebyrerne. Kunden vil blive informeret om ændrede gebyrer mindst 4 uger før de træder i kraft på den e-mailadresse, der er angivet ved bestilling. Forhøjelser af gebyrer medfører en ekstraordinær opsigelsesret for kunden med et varsel på 2 uger. Forhøjelser af gebyrer kendt på tidspunktet for ordreafgivelsen (f.eks. udløbet af den midlertidige nedsættelse af gebyrer for nye kunder) kræver ikke særskilt meddelelse og begrunder ikke en særlig opsigelsesret.

(4) Følgende betalingsmetoder er i øjeblikket mulige:

regning
betalingskort
Sofortüberweisung
Kreditkort
Paypal

 

§6 Responstider og interferensundertrykkelse

(1) Uden en SLA-kontrakt: Uden en SLA-kontrakt cleares kunder fra mandag til fredag ​​(undtagen helligdage) med en svartid på inden for 24 timer. Hotline er bemandet mandag til fredag ​​fra 10 til 18

(2) SLA8h: Kunder med en SLA8h-kontrakt repareres mandag - søndag med en garanteret svartid på 8 timer. Hotline er bemandet 24/7.

(3) SLA4h: Kunder med en SLA4h-kontrakt repareres mandag - søndag med en garanteret svartid på 4 timer. Hotline er bemandet 24/7.

(4) SLA1h: Kunder med en SLA1h-kontrakt repareres mandag - søndag med en garanteret svartid på 1 time. Hotline er bemandet 24/7.

 

§7 Kundeforpligtelser

(1) Kunden er forpligtet til at afgive de nødvendige data fuldstændigt og korrekt og straks at meddele ændringer. Det gælder især adressedata, bankoplysninger og e-mailadresser

(2) Kunden forpligter sig til straks at ændre tildelte adgangskoder. Han er ansvarlig for at vælge og bruge sikre adgangskoder. Kunden administrerer omhyggeligt sine adgangskoder og andre adgangsdata og holder dem hemmelige. Han er også forpligtet til at betale for de tjenester, som tredjemand bruger eller bestiller ved hjælp af hans adgangsdata og adgangskoder, i det omfang han er ansvarlig herfor.

(3) Kunden er forpligtet til at opsætte sine systemer og programmer på en sådan måde, at hverken sikkerheden, integriteten eller tilgængeligheden af ​​systemer, netværk og data fra Serverdiscounter eller tredjeparter forringes.

(4) For visse servere har kunden alene administratorrettigheder. Serverdiscounter kan ikke administrere disse servere. Det er derfor kundens ansvar at installere sikkerhedssoftware, at indhente regelmæssig information om kendte sikkerhedshuller og at lukke kendte sikkerhedshuller. Installation af vedligeholdelsesprogrammer eller andre programmer.

(5) Tilbud med en fast trafikpris er rimelige mængder Kunden er forpligtet til at sikre, at den aftalte dataoverførselsmængde
er ikke overskredet. Ellers forbeholder Serverdiscounter sig retten til at drosle serveren til 10Mbit/s. Medmindre andet er aftalt, gælder en grænse på 10Mbit/s fra en volumen på 10TB/måned. Al trafik uden en fast trafikafgift som f.eks. samhusningstakster er undtaget herfra.

(6) Kunden er ansvarlig for at sikre sine data i form af sine egne backups, Serverdiscounter påtager sig intet ansvar for tab af data. Undtaget her er systemer med vedligeholdelseskontrakter mellem serverrabatteren og kunden.

(7) Brugen af ​​Serverdiscounters tjenester, til at sprede malware eller misbrugende botnet, til at sende spammeddelelser eller til phishing, for krænkelse af varemærker og ophavsret eller piratkopiering, svigagtig eller vildledende praksis, produktforfalskning eller anden adfærd, der overtræder gældende lovgivning er forbudt.