§1 Johdanto ja soveltamisala

(1) Seuraavat yleiset sopimusehdot (GTC) koskevat kaikkia asiakkaan ja palvelimen alennusmyyjän välisiä liikesuhteita

(2) Ratkaisevaa on se versio näistä yleisistä ehdoista, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä. .

Yleiset ehdot ovat vapaasti luettavissa milloin tahansa Internetissä osoitteessa http://serverdiscounter.com/agb/ ja ne ovat tulostettavissa tai ladattavissa.

(3) Näissä yleisissä ehdoissa tarkoitetut asiakkaat voivat olla sekä kuluttajia että yrittäjiä.

(4) Kuluttaja GTC:ssä on BGB:n 13 §:n mukaan luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen Serverdiscounterin kanssa tarkoitukseen, joka ei johdu hänen kaupallisesta tai itsenäisestä ammatillisesta toiminnasta.

(5) Yrittäjällä on YV:n 14 §:n mukaan BGB:n XNUMX §:n mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiömies, joka tehdessään oikeustoimen Serverdiscounterin kanssa toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatinharjoittajaa. ammatillista toimintaa. Yritysyhtiö on yhtiö, jolla on kyky hankkia oikeuksia ja ottaa vastuuta. Yrittäjänä pidetään tässä mielessä myös asiakasta, joka edustaa julkista erityisrahastoa.

§2 Sopimuksen kohde ja sopimuksen tekeminen

(1) Serverdiscounter tarjoaa web-hosting-palveluita täyden palvelun tarjoajana. Palvelimen alennusmyyjien palveluiden laajuus selviää vastaavasta palvelukuvauksesta palvelinalennusliikkeen verkkosivuilla.

(2) Verkkosivuilla olevat palvelukuvaukset eivät ole sitovia tarjouksia sopimuksen tekemiseksi.

Asiakas voi puolestaan ​​tehdä sitovan tarjouksen isännöintisopimuksen solmimisesta valitsemalla tietyn palvelupaketin käyttämällä palvelinalennusliikkeen verkkotilauslomaketta. Verkkotilauslomakkeella tilaaessaan asiakas voi ensin valita haluamansa palvelupaketin ja tarvittaessa lisäpalveluita.

Kun halutut palvelut on valittu, asiakas painaa "Osta" -painiketta syötettyään sopimusperusteiset tiedot ja valinnut halutun maksutavan tehdäkseen sitovan tilauksen. Asiakkaan tulee osana verkkotilauslomaketta vahvistaa nämä ehdot. "Osta"-painikkeen painamisen jälkeen syöttövirheitä ei voi enää korjata.

Serverdiscounter voi hyväksyä asiakkaan sopimustarjouksen kirjallisella tai sähköisesti välitetyllä tilausvahvistuksella tai tarjoamalla palveluita.

Sopimus syntyy siten, että asiakas tekee tarjouksen ja hyväksyy tämän tarjouksen palvelinalennusliikkeen toimesta.

(3) Ennen tilauksen sitovaa jättämistä asiakas voi milloin tahansa korjata syötteitään tavanomaisilla hiiren ja näppäimistön syötteillä sekä selaimen eteenpäin- ja taaksepäin-painikkeilla.

(4) Serverdiscounterilla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen sisältöä myöhemmin asiakkaan suostumuksella edellyttäen, että muutos on asiakkaan kannalta Palvelinalennustajan edut huomioon ottaen kohtuullinen. Suostumus sopimuksen muutokseen katsotaan annetuksi, jos asiakas ei vastusta muutosta neljän viikon kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Muutosilmoitus lähetetään asiakkaan sopimusta tehtäessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitse. Palvelimen alennusmyyjä sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle muuttoilmoituksen vastustamatta jättämisen seurauksista. Jos muutokset tehdään asiakkaan vahingoksi, asiakas voi irtisanoa sopimussuhteen ilman irtisanomisaikaa kuukauden kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta.
3 § Kuluttajien peruutusehdot § 1 kohdan 4 mukaisesti

vetäytyminen

Sinun täytyy peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman mitään perusteluja.

Peruutusaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, ota yhteyttä

Metaliance ISP Systems ek
Friedrichstrasse 123
10117 Berliini

Puhelin: +49 (0)30513008190

Faksi: +49 (0)30513008199

Sähköposti: info(at)serverdiscounter.com

selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä) päätöksestänne peruuttaa tämä sopimus.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta.
§4 Verkkotunnusten käyttöönottoa ja rekisteröintiä koskevat erityismääräykset

(1) Jos asiakas on tilannut myös verkkotunnusten rekisteröinnin palvelinalennusliikkeessä, tulevat myös kyseisen rekisterin sopimusehdot osaksi sopimusta. Ylätason verkkotunnuksia otettaessa sovelletaan myös vastaavien ylätason verkkotunnusten allokointiehtoja. Denic eG:n verkkotunnusehdot ovat voimassa .de-verkkotunnusten käyttöönotossa. Asianomaiset myöntämisehdot ovat nähtävissä myöntävillä viranomaisilla ja järjestöillä. Osana verkkotunnusten rekisteröintipalkkiota palvelimen alennusmyyjä on velkaa verkkotunnushakemuksen vain myöntäneelle organisaatiolle tai rekisteröintitoimistolle. Palvelimen alennusmyyjä toimii vain välittäjänä verkkotunnusten allokoinnin puitteissa. Erityisesti Serverdiscounterilla ei ole minkäänlaista vaikutusta verkkotunnusten jakamiseen, minkä vuoksi Serverdiscounter ei voi ottaa mitään vastuuta siitä, että haluttu verkkotunnus voidaan allokoida asiakkaalle rekisterin toimesta tai se on vapaa kolmannen osapuolen oikeuksista.

(2) Rekisteröinnin suorittaa palvelinalennusmyyjä asiakkaan nimissä ja lukuun. Asiakas kirjataan kyseisen verkkotunnuksen verkkotunnuksen omistajaksi ja ylläpitäjäksi.

(3) Jos rekisteri nostaa verkkotunnusten tarjoamisen hintoja, Serverdiscounterilla on oikeus muuttaa hintoja rekisterin tekemän korotuksen voimaantulopäivästä alkaen. Palvelimen alennusmyyjä sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle välittömästi hinnankorotuksen ajankohdasta ja laajuudesta. Hinnankorotuksen jälkeen asiakkaalla on erityinen irtisanomisoikeus 2 viikon ajaksi kunkin kuukauden loppuun.

(4) Verkkotunnuksen rekisteröintiä tilaaessaan asiakas takaa, että pyydetty verkkotunnus ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia eikä riko sovellettavaa lakia. Asiakas vapauttaa palvelimen alennusmyyjän kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka kohdistuvat palvelinalennusmyyntiin verkkotunnukseen liittyvän väitetyn lain rikkomisen vuoksi.

(5) Verkkotunnuksen takavarikoinnin tai muun katoamisen sattuessa asiakas sitoutuu välittömästi ilmoittamaan palvelimen alennusmyyjälle.

(6) Verkkotunnuksen siirtämisen toiselle palveluntarjoajalle, verkkotunnuksen poistamisen tai vaihtamisen yhteydessä asiakas sitoutuu toimimaan tarvittavassa laajuudessa, erityisesti toimittamaan välittömästi vaadittavat aieilmoitukset rekisterille.

(7) Asiakkaan on osana rekisteröitymistä annettava kaikki tarvittavat tiedot välittömästi ja totuudenmukaisesti. Asiakkaan antamista virheellisistä tai epätarkoista tiedoista aiheutuvat kulut on asiakkaan maksettava itse. Tällöin asiakkaan on myös korvattava palvelimen alennusmyyjälle rekisteröitymisestä aiheutuneet kulut.

(8) Jos kolmas osapuoli uskottavasti vetoaa verkkotunnusten oikeuksiin, Serverdiscounter voi estää asiakkaan sisällön oikeudelliseen selvitykseen asti. Asiakas hyväksyy täten.

(9) Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen ennen RegPhasen (rekisteröinnin) päättymistä, asiakkaan on korvattava rekisteröintikulut yhden vuoden ajalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

(10) Serverdiscounter ei ole velvollinen tarkistamaan asiakkaidemme sisältöä mahdollisten lakirikkomusten varalta.

§5 Hinnat ja maksu

(1) Kaikki hinnat ovat euroina sisältäen Saksan liittotasavallan lakisääteisen arvonlisäveron.

(2) Maksun laiminlyönnin seurauksista sovelletaan lakisääteisiä sääntöjä.

(3) Serverdiscounter pidättää oikeuden muuttaa maksuja. Muutoksista maksuista tiedotetaan asiakkaalle vähintään 4 viikkoa ennen niiden voimaantuloa tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Maksujen korotukset aiheuttavat asiakkaalle ylimääräisen irtisanomisoikeuden 2 viikon irtisanomisajalla. Tilauksen tekohetkellä tiedossa olevat maksujen korotukset (esim. uusien asiakkaiden maksujen tilapäisen alennuksen päättyminen) eivät vaadi erillistä ilmoitusta eivätkä oikeuta erityiseen irtisanomisoikeuteen.

(4) Seuraavat maksutavat ovat tällä hetkellä mahdollisia:

lasku
debet
Sofortüberweisung
Luottokortti
Paypal

 

§6 Vasteajat ja häiriönpoisto

(1) Ilman SLA-sopimusta: Ilman SLA-sopimusta asiakkaat selvitetään maanantaista perjantaihin (pois lukien yleiset vapaapäivät) ja vastausaika on 24 tuntia. Vihjelinja palvelee maanantaista perjantaihin klo 10-18

(2) SLA8h: Asiakkaita, joilla on SLA8h sopimus, korjataan maanantaista sunnuntaihin 8 tunnin taatulla vasteajalla. Hotline palvelee 24/7.

(3) SLA4h: Asiakkaita, joilla on SLA4h sopimus, korjataan maanantaista sunnuntaihin 4 tunnin taatulla vasteajalla. Hotline palvelee 24/7.

(4) SLA1h: Asiakkaita, joilla on SLA1h sopimus, korjataan maanantaista sunnuntaihin taatulla 1 tunnin vasteajalla. Hotline palvelee 24/7.

 

§7 Asiakkaan velvollisuudet

(1) Asiakas on velvollinen antamaan tarvittavat tiedot täydellisesti ja oikein sekä ilmoittamaan muutoksista välittömästi. Tämä koskee erityisesti osoitetietoja, pankkitietoja ja sähköpostiosoitteita

(2) Asiakas sitoutuu vaihtamaan hänelle antamansa salasanat välittömästi. Hän on vastuussa turvallisten salasanojen valinnasta ja käytöstä. Asiakas hallinnoi salasanojaan ja muita pääsytietojaan huolellisesti ja pitää ne salassa. Hän on myös velvollinen maksamaan niistä palveluista, joita kolmannet osapuolet käyttävät tai tilaavat hänen pääsytietoillaan ja salasanoillaan siltä osin kuin hän on niistä vastuussa.

(3) Asiakas on velvollinen asentamaan järjestelmänsä ja ohjelmansa siten, että järjestelmien, verkkojen ja Serverdiscounterin tai kolmansien osapuolien tietojen turvallisuus, eheys tai saatavuus ei heikkene.

(4) Tietyillä palvelimilla asiakkaalla on yksin järjestelmänvalvojan oikeudet. Serverdiscounter ei voi hallita näitä palvelimia. Asiakkaan vastuulla on siis asentaa tietoturvaohjelmisto, hankkia säännöllisesti tietoa tunnetuista tietoturva-aukoista ja korjata tunnetut tietoturva-aukot. Huoltoohjelmien tai muiden ohjelmien asennus.

(5) Liikenteen kiinteähintaiset tarjoukset ovat kohtuullisen käytön volyymeja, ja asiakas on velvollinen varmistamaan, että sovittu tiedonsiirtomäärä
ei ylitetä. Muussa tapauksessa Serverdiscounter pidättää oikeuden rajoittaa palvelimen nopeuteen 10 Mbit/s. Ellei toisin ole sovittu, 10 Mbit/s rajoitus on voimassa 10TB/kk volyymista alkaen. Kaikki liikenne ilman kiinteää liikennemaksua, kuten yhteissijoitustariffit, jätetään tämän ulkopuolelle.

(6) Asiakas on vastuussa tietojensa turvaamisesta omien varmuuskopioidensa muodossa, Serverdiscounter ei ota vastuuta tietojen katoamisesta. Tähän eivät kuulu järjestelmät, joilla on ylläpitosopimukset palvelinalennusliikkeen ja asiakkaan välillä.

(7) Serverdiscounterin palvelujen käyttö haittaohjelmien tai väärinkäyttöisten botnettien levittämiseen, roskapostiviestien lähettämiseen tai tietojenkalasteluun, tavaramerkki- ja tekijänoikeusloukkauksiin tai piratismiin, vilpillisiin tai harhaanjohtaviin käytäntöihin, tuoteväärennöksiin tai muuhun sovellettavaa lakia rikkovaan toimintaan kielletty.