Uw vertrouwen in de juiste omgang met uw gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het succes van ons aanbod. Daarom hechten wij bij Serverdiscounter veel belang aan gegevensbescherming. De verzameling, verwerking (gegevensopslag, wijziging, verzending, blokkering en verwijdering) en gebruik van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over hoe uw gegevens worden verwerkt wanneer u onze website www.serverdiscounter.com gebruikt.

 

Verantwoordelijke instantie op het gebied van gegevensbeschermingswetten is:

Metaliance ISP-systemen ek
Friedrichstrasse 123
10117 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30513008190
Telefax:+49 (0)30513008199
E-mail: info(at)serverdiscounter.com

Verzameling van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dit soort anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze website en de techniek erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver naar uw harde schijf worden gestuurd. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, b.v. B. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of een link met persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming vastgelegd.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Om cookies in uw browser te deactiveren, hebben we de helppagina's van de meest voorkomende browsers gekoppeld.

Opera -> http://help.opera.com/Linux/9.01/de/cookies.html

Firefox -> https://support.mozilla.org/de/kb/block-cookies

Google Chrome -> https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Internet Explorer -> https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Registratie op onze website

Bij het registreren om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, heeft u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we u ook op elk moment informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

 

Verlenen van betaalde diensten

Voor het leveren van betaalde diensten zullen wij om aanvullende gegevens vragen; de volgende gegevens worden door ons vastgelegd en bewaard.

  • Voornaam en achternaam
  • E-mail Adresse
  • Telefoonnummer
  • Straat, huisnummer en plaats

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste versleutelingsmethoden via HTTPS.

data encryptie

Om uw gegevens op onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, worden persoonsgegevens versleuteld op onze systemen opgeslagen.

gegevenslocatie

Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we op onze eigen technologie in onze eigen technische gebieden en vertrouwen we uitsluitend op de locatie in Duitsland.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "Dubbele opt-in". Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons op de hoogte stellen van uw verzoek via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Contact form

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. We bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na beëindiging van het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen, worden de bijbehorende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Matomo (voorheen Piwik) gebruiken

Deze website maakt gebruik van Matomo, een open source software voor statistische analyse van bezoekerstoegang. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen op onze server https://piwik.serverdiscounter.com.
Het IP-adres wordt direct na verwerking en voordat het wordt opgeslagen geanonimiseerd. U heeft de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de instellingen in uw browsersoftware te wijzigen. Wij willen u erop wijzen dat met de juiste instelling mogelijk niet alle functies van deze website beschikbaar zijn.

U kunt beslissen of een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden opgeslagen, zodat de exploitant van de website verschillende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren.

Scriptbibliotheken gebruiken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals. B. Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden - dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of, afgezien van de vereiste gegevensopslag voor zakelijke transacties, te verwijderen. Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je onderaan.

Om ervoor te zorgen dat gegevens op elk moment kunnen worden geblokkeerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, mits er geen wettelijke archiveringsplicht is. Als er een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met ingang van de toekomst.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om eventuele wijzigingen aan onze services in het Privacybeleid door te voeren, zoals: Bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.