Privacybeleid

Uw vertrouwen in de juiste omgang met uw gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het succes van ons aanbod. Daarom hechten wij bij Metaliance ISP Systems e.k. veel waarde aan gegevensbescherming. Het verzamelen, verwerken (opslaan, wijzigen, verzenden, blokkeren en verwijderen van gegevens) en gebruiken van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Met dit privacybeleid willen wij u informeren over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt wanneer u onze website www.metaliance.de gebruikt.

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

Metaliance ISP Systemen e.k
Friedrichstrasse 114a
10117 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30513008190
Fax:+49 (0)30513008199
e-mail: info(at)metaliance.de

Verzamelen van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over je persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor ontvangen we automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem via uw computer en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen over te brengen naar een computer. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u gemakkelijker maken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Om cookies in uw browser uit te schakelen, hebben we gelinkt naar de helppagina’s van de meest gebruikte browsers.

Opera -> http://help.opera.com/Linux/9.01/de/cookies.html

Firefox -> https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

Google Chrome -> https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Internet Explorer -> https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Registratie op onze website

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en services die we alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die ze tijdens de registratie hebben verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

Verrichten van betaalde diensten

We vragen aanvullende gegevens voor het leveren van betaalde diensten; de volgende gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen.

  • Voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat, huisnummer en plaats

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden via HTTPS.

Gegevensencryptie

Om uw gegevens op onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, worden persoonlijke gegevens versleuteld opgeslagen op onze systemen.

Gegevenslocatie

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we onze eigen technologie in onze eigen technologiegebieden en vertrouwen we uitsluitend op de locatie in Duitsland.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. We gebruiken de “double opt-in” procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres. Hiervoor loggen we de nieuwsbriefbestelling, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook op elk gewenst moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw wens dit te doen via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te vervullen of voor de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gebruik van Matomo ( voorheen Piwik )

Deze website maakt gebruik van Matomo, een open source software voor de statistische analyse van bezoekerstoegang. Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen op onze server https://piwik.metaliance.de.
Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. We willen u erop wijzen dat mogelijk niet alle functies van deze website beschikbaar zijn als deze instelling wordt gemaakt.

U kunt beslissen of er een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden opgeslagen om de beheerder van de website in staat te stellen verschillende statistische gegevens te verzamelen en te analyseren.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

We gebruiken lettertypebibliotheken en font libraries zoals Google Web Fonts(https://www.google.com/webfonts/) op deze website om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers. Google-lettertypen worden overgebracht naar de cache van je browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser geen Google-lettertypen ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het aanroepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Uw recht op informatie, rectificatie, blokkering, uitwissing en bezwaar

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, te verwijderen. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens hieronder.

Om ervoor te zorgen dat gegevens op elk moment kunnen worden geblokkeerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden opgeslagen. U kunt ook vragen om verwijdering van de gegevens als er geen wettelijke archiveringsplicht is. Als een dergelijke verplichting bestaat, zullen we uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt uw toestemming voor de toekomst wijzigen of intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.